Meie õpetajad sõidavad Hispaaniasse

Toimumisaeg: 15. oktoober 06:00

Meie kooli 8 õpetajal avaneb võimalus ERASMUS+ õpetajate õpirände K1 programmi toel minna õppima 4 erinevasse riiki - Hispaania, Holland, Saksamaa ja Portugal.

Esitasime 2017. a 2. veebr SA Archimedes projektitaotluse „Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamine ja kaasamine”. 

Nende õppekäikude eesmärgid on:

  1. omandada kogemusi ja töövõtteid ning õppekorralduslikke praktikaid erivajadustega õpilaste paremaks kaasamiseks tavakooli
  2. luuakse koostöösuhted, millega jätkatakse koolidevahelisi õpiüritusi 

 

Õpetajad saavad töövarjuna jälgida vastuvõtvate koolide õpetajate tegevusi, osalevad mõttevahetustes, koguvad infot, vestlevad õpilastega, tutvuvad kasutusel olevate õppevahendite ja metoodikatega.

Koju naastes jagavad õpirändel olnud õpetajad kogetut kooliperele. Kogu projekti tegevust kajastame blogis, mis asub siin: