JÄRELEVALVE

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Teabenõuded, märgukirjad, selgitustaotlused  ning kaebused palume edastada e-postiaadressile hm@hm.ee. Võib pöörduda ka otse piirkonna eksperdi poole.

Lõuna piirkonna ekspert Põlva-, Valga- ja Võrumaal on Kaidi Maask. Tema kontaktandmed on:  Kaidi.Maask@hm.ee, tel 56876407