ÕPPEPERIOODID

TRIMESTRID JA VAHEAJAD

2020/2021. õppeaasta trimestrid

  1. trimester: 24.august- 13. november
  2. trimester: 14. november-19. veebruar
  3. trimester: 20.veebruar- 28. mai

 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad
I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a
II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a
III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 1. juuni 2021. a kuni 23. august 2021. a

Õppeaasta plaanilised e-õppe päevad
 
16. oktoober 2020
22. detsember 2020
19. veebruar 2021
16. aprill 2021

Haridus- ja teadusministri  07.12.2017 määrus nr 33 (kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel)