ÕPPEPERIOODID

TRIMESTRID JA VAHEAJAD

2021/2022. õppeaasta trimestrid

  1. trimester: 24.august- 19. november
  2. trimester: 20. november-25. veebruar
  3. trimester: 26.veebruar- 1. juuni

 2021/2022. õppeaasta koolivaheajad
I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a
II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a
III vaheaeg 28. veebruar 2022.a kuni 6.märts 2022. a
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 2. juuni 2022. a kuni 23. august 2022. a

Haridus- ja teadusministri  07.12.2017 määrus nr 33 (kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel)