ÕPPEPERIOODID

VAHEAJAD

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 1. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Haridus- ja teadusministri  09.09.2020 määrus nr 28 (kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel)

TRIMESTRITE AJAD

1. trimester: 22. aug  – 17. nov 2023 (61 päeva)

2. trimester: 20. nov 2023 – 23. veebr 2024 (57 päeva)

3. trimester: 4. märts – 1. juuni 2024 (57 päeva)