ÕPPEPERIOODID

2018/19 õppeaasta on jaotatud trimestriteks:

1.trimester 27.08-16.11.2018

2.trimester 19.11.18-22.02.2019

3.trimester 04.03-31.05.2019

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 20. oktoober  kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 23. veebruar kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg 13. aprill  kuni 21. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 1. juuni kuni august 2019. a

Vastu võetud 23.08.2016 nr 56
RT I, 24.08.2016, 4
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel