ÕPPEPERIOODID

2017/18 õppeaasta on jaotatud trimestriteks:

1.trimester 01.09-01.12.2017

2.trimester 04.12.2017-09.03.2018 

3.trimester 12.03-09.06.2018

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a

Vastu võetud 23.08.2016 nr 56
RT I, 24.08.2016, 4
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel