ÕPPEPERIOODID

ÕPPEPERIOODID

2019/20. õppeaasta on jaotatud trimestriteks:

  1. TRIMESTER 26.08-22.11
  2. TRIMESTER 25.11-21.02
  3. TRIMESTER 02.03-29.05

 

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2019/20. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;

II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;

III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;

IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;

V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 30. mai – august 2020.

 

Haridus- ja teadusministri  07.12.2017 määrus nr 33 (kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel)