ÕPPEPERIOODID

VAHEAJAD JA TRIMESTRITE AJAD

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg algab 2. juunil 2023.

1. trimester: 23. august  – 18.nov. 2022 (61 päeva)

2. trimester: 21. november 2022 – 23 veebr 2023 (57 päeva)

3. trimester: 6. märts – 1. juuni 2023 (57 päeva)

Haridus- ja teadusministri  09.09.2020 määrus nr 28 (kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel)