ÕPILASED

  1. klass

9 õpilast

Klassijuhataja Marge Muiste

2.klass

5 õpilast

Klassijuhataja Astrid Lind

 3.klass

12 õpilast

Klassijuhataja Heli Jaaska

 4.klass

10 õpilast

Klassijuhataja Eve Hütt

5.klass

8 õpilast

Klassijuhataja Ege Kostõgov

6.klass

 7 õpilast

Klassijuhataja Ene Veberson

7.klass

7 õpilast

Klassijuhatajad Davis Kostõgov

8.klass

9 õpilast

Klassijuhataja Meriliis Mandel 

9.klass

10 õpilast

Klassijuhataja Liina Vagula

Liitrühm

2 õpilast

Klassijuhataja Karin Kolbakov