HOOLEKOGU

Sellel õppeaastal 21/22 on hoolekogu koosseis:

Kristina Tobreluts- hoolekogu esimees
Astrid Lind
Eeva Kahar
Svetlana Räst
Kristel Blauhut
Ülle Annom
Triinu Laan
Georg Pelisaar- vallavalitsuse esindaja