HOOLEKOGU

Tilsi Põhikooli hoolekogu 

 

Kinnitatud Pölva Vallavalitsuse 22.11.2017 korraldusega nr 2-3/612 “Põlva valla üldhariduskoolide, koolieesete lasieasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosscisude” Lisa 6

Hoolekogu kontakt: hoolekogutilsi@gmail.com

 

Tilsi Põhikooli hoolekogu koosseis:

  • Astrid Lind – õppenõukogu esindaja, sekretär
  • Deivi Pundonen – vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
  • Eeva Kahar – vanemate esindaja
  • Astrid Sõlg – vanemate esindaja
  • Maire Vals – hoolekogu esimees, vanemate esindaja
  • Kristel Blauhut – vanemate esindaja
  • Anti Rüütli – Põlva Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu praeguse koosseisu volitused kehtivad 2017/2018 õppeaastal, kuni uue koosseisu kinnitamiseni.