HOOLEKOGU

Tilsi Põhikooli hoolekogu 

Kinnitatud Põlva Vallavalitsuse 22.11.2017 korraldusega nr 2-3/612 “Põlva valla üldhariduskoolide, koolieesete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude”
Lisa 6

Hoolekogu kontakt: hoolekogutilsi@gmail.com

Tilsi Põhikooli hoolekogu koosseis:

  • Maire Vals – hoolekogu esimees, vanemate esindaja
  • Astrid Lind – õppenõukogu esindaja, sekretär
  • Svetlana Räst – vanemate esindaja
  • Eeva Kahar – vanemate esindaja
  • Kristina Tobreluts– vanemate esindaja
  • Kristel Blauhut – vanemate esindaja
  • Anti Rüütli – Põlva Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu praeguse koosseisu volitused kehtivad 2019/2020. õppeaastal, kuni uue koosseisu kinnitamiseni.