HOOLEKOGU

Tilsi Põhikooli hoolekogu 

Põlva Vallavalitsuse 21.10.2020.a korraldus nr 2-3/531 „Põlva valla üldhariduskoolide ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine.“

Lisa 2

Hoolekogu kontakt: hoolekogutilsi@gmail.com

Tilsi Põhikooli hoolekogu koosseis:

  • Maire Vals –vanemate esindaja
  • Astrid Lind – õppenõukogu esindaja
  • Svetlana Räst – vanemate esindaja
  • Eeva Kahar – vanemate esindaja
  • Kristina Tobreluts– vanemate esindaja, vilistlane
  • Kristel Blauhut – vanemate esindaja
  • Ülle Annon-vanemate esindaja
  • Anti Rüütli – Põlva Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu praeguse koosseisu volitused kehtivad 2020/2021. õppeaastal, kuni uue koosseisu kinnitamiseni.