KOOSOLEKUD

Hoolekogu koosolekud

20.04.2018 e-koosolek

Päevakorras:

  1. Arvamuse avaldamine Tilsi Põhikoolis 2018/19 õa planeeritavale õppekorralduslikule muudatusele.
  2. Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadele muutmise nõusoleku andmine.

15.02.2018

Päevakorras:

  1. Hoolekogu esimehe valimised
  2. Kooli õppekorralduse muudatus. Õppeperioodi aegade muudatuse eelnõu 2018/19 õa.
  3. Kooli põhimäärusele arvamuse avaldamine
  4. Kooli vastuvõtu tingimuste korrale arvamuse avaldamine