PÄEVAKAVA

Tilsi Põhikooli päevakava

2017/2018

1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
  1.-9.kl. SÖÖGIVAHETUND
4. 11.15-12.00
5. 12.10-12.55
6. 13.05-13.50
  Pikapäevarühma oode
7. 14.00-14.45
8. 14.55-15.40