PÄEVAKAVA

Tilsi Põhikooli päevakava   2019/2020 

 

1. 8.15-9.00
2. 9.10-9.55
3. 10.05-10.50
  10.50-11.15

1.-9.kl. SÖÖGIVAHETUND

4. 11.15-12.00
5. 12.10-12.55
6. 13.05-13.50
  13.50-14.00

Pikapäevarühma oode

7. 14.00-14.45
8. 14.55-15.40