RENT JA TOITLUSTUS

Tilsi Põhikool pakub ruumide rentimise, söökla toitlustuse  ja bussitranspordi teenust

Alus: kooli põhimääruse § 25 lõiked 3, 4

Laheda Vallavalitsus on kehtestanud (29.04.2013 korraldusega nr 40) tasuliste teenuste hinnad järgmiselt:

Ruumide rent:

  • Saali kasutamine – 100 €/ööpäev, 10 €/tund;
  • Söökla söögisaali kasutamine – 10 €/tund;
  • Ruumide kasutamine ööbimiseks – 1,5 €/inimene, pesemisvõimalusega 2 €/inimene.

Toitlustamise hinnakujundus

  • Sisseostetud toiduainete hind koos käibemaksuga korrutatakse konstantse koefitsendiga 2,0;
  • kümnest inimesest väiksemat gruppi teenusena ei toitlustata;
  • minimaalse teenuse hind toitlustamisel on 20 €.

Laheda vallavalitsus on kehtestanud 20.02.2015 korraldusega nr 19 kooli bussi (19-kohaline Mercedes-Benz Sprinter 516 BlueTec) teenuse hinnad järgmiselt:

Bussi rent

  • Laheda vallavalitsuse hallatavad asutused ja vallas registreeritud mittetulundusühingud tasuvad bussi kasutamise eest vastavalt läbitud kilomeetritele kulunud kütuse hinnale.
  • Laheda vallas tegutsevad juriidilised isikud kultuuri- ja spordiüritustel osalemiseks 0,65 €/km, seisutunni hind 4 €.
  • Laheda vallas tegutsevad juriidilised isikud ja Laheda vallaelanikud 0,65 €/km, seisutunni hind 5 €.
  • Teised füüsilised ja juriidilised isikud 0,80 €/ km, seisutund 5€.

 Huvi korral kirjutada direktorile direktortilsi@gmail.com või helistada 7929341.