TERVISENÕUKOGU

Tilsi Põhikooli tervisenõukogusse kuuluvad:
Astrid Lind õpetajate esindaja
Eve Hütt õpetaja
Angeelika Vumba õpilaste esindaja
Eliina Pisarenko õpilaste esindaja
Triinu Laan  lastevanemate esindaja
Signe Tigas kooli kokk, lastevanemate esindaja
Meriliis Mandel nõukogu esinaine, õpetaja
Liina Vagula õpetaja