TERVISENÕUKOGU

Tilsi Põhikooli tervisenõukogusse kuuluvad:
Astrid Lind õpetajate esindaja
Eve Hütt õpetaja
Eliina Pisarenko õpilaste esindaja
Triinu Laan  lastevanemate esindaja
Signe Tigas kooli kokk, lastevanemate esindaja
Meriliis Mandel nõukogu esinaine, õpetaja
Liina Vagula õpetaja