TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

 1. Enno Austa– bussijuht
 2. Eve Hütt– 4.kl klassiõpetaja, kehaline  kasvatus, algklasside näitering
 3. Heli Jaaska– 3.kl klassiõpetaja, 5.kl eesti keel ja kirjandus,  rahvatants
 4. Karin Kolbakov– individuaal- ja rühmaõpe, kodundus
 5. Davis Kostõgov– 7. kl klassijuhataja, kehaline kasvatus, matemaatika, spordiring
 6. Ege Kostõgov– 5. kl klassijuhataja, inglise keel
 7. Andrias Kund– infojuht
 8.  Terje Kõoleht– eripedagoog, HEV koordinaator
 9.  Aveli Ladva– loodusõpetus, geograafia, inimeseõpetus
 10.  Astrid Lind– 2. kl klassiõpetaja, 6. kl eesti keel
 11. Meriliis Mandel– klassiõpetaja, individuaalõpe, robootika
 12. Ivo Mattus– ajalugu, ühiskonnaõpetus
 13. Marge Muiste– 1. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, kunstiring
 14. Ainika Mägi– kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred
 15. Andres Määr– ringijuht poistelaul
 16. Ellen Ostrov– koristaja
 17. Aino Oviir– muusikaõpetus, laste- ja mudilaskoor
 18. Niina Pille– logopeed
 19. Raivo Pähn– remonditööline
 20. Maris Sabre– sekretär, pikapäevarühma õpetaja
 21. Liiga-Maija Senina– vene keel, kunstiõpetus
 22. Tiia Sõlg– köögitööline
 23. Marge Tigas– koristaja
 24. Signe Tigas– söökla kokk-juhataja
 25. Liina Vagula– 9. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, põhikooli näitering, õppealajuhataja
 26. Ene Veberson– direktor, arvutiõpetus, 6. klassi juhataja
 27. Olev Veberson– loodusained ja matem, kutsevalik
 28. Mart Vester– tehnoloogiaõpetus