TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

 1. Tiina Annuk– individuaalõpe, loodusõpetus
 2. Enno Austa– bussijuht
 3. Mariliis Hämäläinen – 6. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
 4. Eve Hütt– 4.kl klassiõpetaja, mänguterapeut
 5. Janelin Jaeski – sotsiaalpedagoog, 5. kl klassijuhataja
 6. Karin Kolbakov– individuaalõpe, käsitöö
 7. Davis Kostõgov– kehaline kasvatus, matemaatika
 8. Ege Kostõgov– 9. kl klassijuhataja, inglise keel
 9. Andrias Kund– infojuht
 10. Aveli Ladva– õppealajuhataja, 7. kl klassijuhataja, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, informaatika
 11. Astrid Lind– 2. kl klassiõpetaja, 6. kl eesti keel ja kirjandus, rütmika
 12. Meriliis Mandel– 3. kl klassiõpetaja, kehaline kasvatus, rütmika, robootika
 13. Marge Muiste– 1. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, keraamika
 14. Ainika Mägi– kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred
 15. Ellen Ostrov– koristaja
 16. Edith Oppar– muusikaõpetus
 17. Kristi Pastak – eripedagoog
 18. Raivo Pähn– remonditööline
 19. Maris Sabre– sekretär, pikapäevarühma õpetaja
 20. Liiga-Maija Senina– vene keel, kunstiõpetus
 21. Tiia Sõlg– köögitööline
 22. Marge Tigas– koristaja
 23. Signe Tigas– söökla kokk-juhataja
 24. Liina Vagula– 8. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, uurimistöö alused
 25. Piret Valdmaa– Direktor
 26. Olev Veberson– loodusained ja matemaatika, kutsevalik
 27. Mart Vester– tehnoloogiaõpetus