TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

Tiina Annuk individuaalõpe, loodusõpetus tiina.annuk@tilsikool.edu.ee
Mariliis Hämäläinen 6. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus mariliis.hamalainen@tilsikool.edu.ee
Eve Hütt 4.kl klassiõpetaja, mänguterapeut eve.hutt@tilsikool.edu.ee
Janelin Jaeski sotsiaalpedagoog, 5. kl klassijuhataja janelin.jaeski@tilsikool.edu.ee
Karin Kolbakov individuaalõpe, käsitöö, 5. kl eesti keel karin.kolbakov@tilsikool.edu.ee
Davis Kostõgov kehaline kasvatus, matemaatika davis.kostogov@tilsikool.edu.ee
Ege Kostõgov 9. kl klassijuhataja, inglise keel ege.kostogov@tilsikool.edu.ee
Andrias Kund infojuht andrias.kund@tilsikool.edu.ee
Aveli Ladva Lapseootuspuhkusel aveli.ladva@tilsikool.edu.ee
Astrid Lind 2. kl klassiõpetaja, 6. kl eesti keel ja kirjandus, rütmika astrid.lind@tilsikool.edu.ee
Meriliis Mandel 3. kl klassiõpetaja, kehaline kasvatus, rütmika, robootika meriliis.mandel@tilsikool.edu.ee
Marge Muiste 1. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, keraamika marge.muiste@tilsikool.edu.ee
Ainika Mägi kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred ainika.magi@tilsikool.edu.ee
Ellen Ostrov koristaja
Edith Oppar muusikaõpetus edith.oppar@tilsikool.edu.ee
Kristi Pastak eripedagoog kristi.pastak@tilsikool.edu.ee
Raivo Pähn remonditööline
Maris Sabre sekretär, pikapäevarühma õpetaja maris.sabre@tilsikool.edu.ee
Liiga-Maija Senina vene keel, kunstiõpetus liiga-maija.senina@tilsikool.edu.ee
Marge Tigas koristaja
Signe Tigas söökla kokk-juhataja signe1792@gmail.com
Liina Vagula 8. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, uurimistöö alused, õppealajuhataja liina.vagula@tilsikool.edu.ee
Piret Valdmaa direktor, 7. kl klassijuhataja piret.valdmaa@tilsikool.edu.ee
Olev Veberson loodusained ja matemaatika, kutsevalik olev.veberson@tilsikool.edu.ee
Mart Vester tehnoloogiaõpetus mart.vester@tilsikool.edu.ee
Annika Viikmaa geograafia annika.viikmaa@gmail.com