TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

 1. Tiina Annuk– individuaalõpe
 2. Enno Austa– bussijuht
 3. Eve Hütt– 1.kl klassiõpetaja, kehaline  kasvatus, algklasside näitering
 4. Heli Jaaska– 4.kl klassiõpetaja, 6.kl eesti keel,  rahvatants
 5. Janelin Jaeski – sotsiaalpedagoog, huvijuht
 6. Karin Kolbakov– individuaalõpe, kodundus
 7. Davis Kostõgov– 8. kl klassijuhataja, kehaline kasvatus, matemaatika, spordiring
 8. Ege Kostõgov– 6. kl klassijuhataja, inglise keel
 9. Andrias Kund– infojuht
 10.  Terje Kõoleht– eripedagoog, HEV koordinaator
 11.  Aveli Ladva– loodusõpetus, geograafia, inimeseõpetus
 12.  Astrid Lind– 3. kl klassiõpetaja, matkatarkused, kodundusring
 13. Meriliis Mandel– individuaalõpe, kehaline kasvatus, robootika
 14. Marge Muiste– 2. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, keraamika
 15. Kadri Mõttus– ajalugu, ühiskonnaõpetus
 16. Ainika Mägi– kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred
 17. Ellen Ostrov– koristaja
 18. Aino Oviir– muusikaõpetus, laste- ja mudilaskoor
 19. Raivo Pähn– remonditööline
 20. Katren Robam– logopeed, õpiabi õpetaja
 21. Maris Sabre– sekretär, pikapäevarühma õpetaja
 22. Liiga-Maija Senina– vene keel, kunstiõpetus
 23. Tiia Sõlg– köögitööline
 24. Marge Tigas– koristaja
 25. Signe Tigas– söökla kokk-juhataja
 26. Liina Vagula– õppealajuhataja, 5. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, põhikooli näitering,
 27. Ene Veberson– direktor, arvutiõpetus, 7. klassi juhataja
 28. Olev Veberson– loodusained ja matem, kutsevalik
 29. Mart Vester– tehnoloogiaõpetus