TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

 1. Tiina Annuk– individuaalõpe, majandusõpe
 2. Enno Austa– bussijuht
 3. Mariliis Hämäläinen – 5. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
 4. Eve Hütt– 3.kl klassiõpetaja, sotsiaalpedagoog, algklasside näitering
 5. Karin Kolbakov– individuaalõpe, kodundus
 6. Davis Kostõgov– kehaline kasvatus, matemaatika, spordiring
 7. Ege Kostõgov– 8. kl klassijuhataja, inglise keel
 8. Andrias Kund– infojuht
 9. Terje Vestla–9. kl klassijuhataja, eripedagoog, HEV koordinaator
 10. Aveli Ladva– 6. kl klassijuhataja, loodusõpetus, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, informaatika
 11. Astrid Lind– 1. kl klassiõpetaja, 5.-6. kl eesti keel, matkatarkused, kodundusring
 12. Meriliis Mandel– 2. kl klassijuhataja, robootika
 13. Marge Muiste– 4. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, keraamika
 14. Ainika Mägi– kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred
 15. Ellen Ostrov– koristaja
 16. Edith Oppar– muusikaõpetus
 17. Raivo Pähn– remonditööline
 18. Maris Sabre– sekretär, pikapäevarühma õpetaja
 19. Liiga-Maija Senina– vene keel, kunstiõpetus
 20. Tiia Sõlg– köögitööline
 21. Marge Tigas– koristaja
 22. Signe Tigas– söökla kokk-juhataja
 23. Liina Vagula– õppealajuhataja, 7. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, põhikooli näitering,
 24. Olev Veberson– loodusained ja matemaatika, kutsevalik
 25. Mart Vester– tehnoloogiaõpetus