TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

 1. Tiina Annuk– individuaalõpe, 8. kl uurimistöö alused
 2. Enno Austa– bussijuht
 3. Mariliis Hämäläinen – ajalugu, ühiskonnaõpetus
 4. Eve Hütt– 2.kl klassiõpetaja, kehaline  kasvatus, algklasside näitering
 5. Janelin Jaeski– sotsiaalpedagoog, huvijuht
 6. Karin Kolbakov– individuaalõpe, kodundus
 7. Davis Kostõgov– 9. kl klassijuhataja, kehaline kasvatus, matemaatika, spordiring
 8. Ege Kostõgov– 7. kl klassijuhataja, inglise keel
 9. Andrias Kund– infojuht
 10. Terje Kõoleht–8. kl klassijuhataja, eripedagoog, HEV koordinaator
 11. Aveli Ladva– 5. kl klassijuhataja, loodusõpetus, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, informaatika
 12. Astrid Lind– 4. kl klassiõpetaja, 5. kl eesti keel, matkatarkused, kodundusring
 13. Meriliis Mandel– 1. kl klassijuhataja, robootika
 14. Marge Muiste– 3. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, keraamika
 15. Ainika Mägi– kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred
 16. Ellen Ostrov– koristaja
 17. Aino Oviir– muusikaõpetus, lastekoor
 18. Raivo Pähn– remonditööline
 19. Katren Robam– logopeed, õpiabi õpetaja
 20. Maris Sabre– sekretär, pikapäevarühma õpetaja
 21. Liiga-Maija Senina– vene keel, kunstiõpetus
 22. Tiia Sõlg– köögitööline
 23. Marge Tigas– koristaja
 24. Signe Tigas– söökla kokk-juhataja
 25. Liina Vagula– õppealajuhataja, 6. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, põhikooli näitering,
 26. Olev Veberson– loodusained ja matemaatika, kutsevalik
 27. Mart Vester– tehnoloogiaõpetus