TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

 1. Enno Austa– bussijuht
 2. Eve Hütt– 1.kl klassiõpetaja, kehaline  kasvatus, algklasside näitering
 3. Heli Jaaska– 4.kl klassiõpetaja, 6.kl eesti keel,  rahvatants
 4. Janelin Jaeski – sotsiaalpedagoog, huvijuht
 5. Karin Kolbakov– individuaalõpe, kodundus
 6. Davis Kostõgov– 8. kl klassijuhataja, kehaline kasvatus, matemaatika, spordiring
 7. Ege Kostõgov– 6. kl klassijuhataja, inglise keel
 8. Andrias Kund– infojuht
 9.  Terje Kõoleht– eripedagoog, HEV koordinaator
 10.  Aveli Ladva– loodusõpetus, geograafia, inimeseõpetus
 11.  Astrid Lind– 3. kl klassiõpetaja, matkatarkused, kodundusring
 12. Meriliis Mandel– individuaalõpe, kehaline kasvatus, robootika
 13. Marge Muiste– 2. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, keraamika
 14. Kadri Mõttus– ajalugu, ühiskonnaõpetus
 15. Ainika Mägi– kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred
 16. Ellen Ostrov– koristaja
 17. Aino Oviir– muusikaõpetus, laste- ja mudilaskoor
 18. Raivo Pähn– remonditööline
 19. Katren Robam– logopeed, õpiabi õpetaja
 20. Maris Sabre– sekretär, pikapäevarühma õpetaja
 21. Liiga-Maija Senina– vene keel, kunstiõpetus
 22. Tiia Sõlg– köögitööline
 23. Marge Tigas– koristaja
 24. Signe Tigas– söökla kokk-juhataja
 25. Liina Vagula– õppealajuhataja, 5. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, põhikooli näitering,
 26. Ene Veberson– direktor, arvutiõpetus, 7. klassi juhataja
 27. Olev Veberson– loodusained ja matem, kutsevalik
 28. Mart Vester– tehnoloogiaõpetus