TÖÖTAJAD

Tilsi Põhikooli töötajad

Tiina Annuk individuaalõpe, loodusõpetus tiina.annuk@gmail.com
Enno Austa bussijuht
Mariliis Hämäläinen 6. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus mariliis.hamalainen@gmail.com
Eve Hütt 4.kl klassiõpetaja, mänguterapeut evehytt01@gmail.com
Janelin Jaeski sotsiaalpedagoog, 5. kl klassijuhataja JaeskiJ@gmail.com
Karin Kolbakov individuaalõpe, käsitöö karinkolbakov@gmail.com 
Davis Kostõgov kehaline kasvatus, matemaatika davis13345@gmail.com
Ege Kostõgov 9. kl klassijuhataja, inglise keel egekene@gmail.com
Andrias Kund infojuht andrias.kund@gmail.com
Aveli Ladva õppealajuhataja, 7. kl klassijuhataja, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, informaatika opetaja.aveli@gmail.com
Astrid Lind 2. kl klassiõpetaja, 6. kl eesti keel ja kirjandus, rütmika aslikene@gmail.com
Meriliis Mandel 3. kl klassiõpetaja, kehaline kasvatus, rütmika, robootika meriliis.mandel@gmail.com
Marge Muiste 1. kl klassiõpetaja, inimeseõpetus, kunstiõpetus, keraamika marge.muiste@gmail.com
Ainika Mägi kooli raamatukogutöötaja, ringijuht noorkotkad ja kodutütred ingelainika@gmail.com
Ellen Ostrov koristaja
Edith Oppar muusikaõpetus edith.oppar@mail.ee
Kristi Pastak eripedagoog kristipastak@gmail.com
Raivo Pähn remonditööline
Maris Sabre sekretär, pikapäevarühma õpetaja kooltilsi@gmail.com
Liiga-Maija Senina vene keel, kunstiõpetus liigamaija.senina@mail.ee
Marge Tigas koristaja
Signe Tigas söökla kokk-juhataja signe1792@gmail.com
Liina Vagula 8. kl klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, uurimistöö alused liina.vagula@gmail.com
Piret Valdmaa Direktor direktortilsi@gmail.com
Olev Veberson loodusained ja matemaatika, kutsevalik olev.veberson@mail.ee
Mart Vester tehnoloogiaõpetus art@hot.ee