Tilsi Põhikooli esimesse klassi astumise avalduste esitamine

 Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1)     vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks ( https://tilsikool.edu.ee/kooli-vastuvott/)
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
5) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Tilsi Põhikooli  (Tilsi küla, Põlva vald) või digiallkirjastatult e-posti aadressile tilsikool@polva.ee

Kasulikku vaatamist: Rajaleidja lapsevanemate kool “Kui laps läheb peatselt kooli