Alustasime taas stardilaagriga!

24.-26. augustil toimus Tilsi Põhikooli stardilaager, seekord juba viiendat korda! Nagu eelmistelgi aastatel, tegutsesime ka seekord Sulbis.

Mida ma nende kolme päeva jooksul tegime?

Algklasside õpilased valmistusid peagi saabuvaks vanavanemate päevaks. Niisiis õpiti koostöiselt tantse, laule, meisterdati kingitusi ja taimevaipa. Läbiva joonena õpiti põhjalikult tundma Eesti naaberriike. Aga lisaks sellele käidi metsas matkal, meisterdati onni, hullati lõkke ümber, tehti diskot, mängiti ja oldi sõpradega koos.

Ka suurematele jagus tegevust. Õpiti metsatarkust ning ellujäämise nippe, räägiti tüdrukute ja poiste asjadest, mõeldi süvitsi nii iseendale kui oma klassile, võisteldi jooksmises, orienteeruti, näideldi, õpiti ajalugu, joonistati, meisterdati, mängiti laua- ja pallimänge, tehti muusikat, tantsiti lõkke ääres.

Lisaks sai mõõtu võetud kõrgeima pabertorni ehitamises ning selles, kelle muna 2. korruse aknast alla lennates “ellu jääb”. Lõpetuseks õpiti selgeks üks meeleolukas tants.

Nii et võiks öelda, et igaüks õppis meist päris palju. Aga mitte ainult õppimine ei ole selle laagri eesmärk. Iga aastaga kogeme õpetajatena, et laager muudab meid, nii suuri kui väikeseid, ühtsemaks ning sõbralikumaks. Rõõm on näha, kui lapsed õpivad midagi uut, aga veel suurem rõõm on näha, kuidas 8.-9. klassi õpilane nokitseb koos 2.-3. klassi põnniga koos ühise eesmärgi nimel, kuidas koolikaaslane patsutab tunnustavalt teisele õlale pärast edukat esinemist, kuidas õhtul enne magamaminekut mängitakse ühiselt sõbralikult lauamänge, kuidas oma klassikaaslane lauluga koju saadetakse, kuidas õpetajat enne magamaminekut kallistatakse, kuidas suur vend väikest lohutab ja julgustab…

Neid näiteid võib tuua veel ja veel ja veel.

Suur tänu kõikidele õpilastele, kes olid särasilmsed, kuulekad ning töökad! Suur tänu lastevanematele, kes jätkuvalt usaldavad Tilsi kooli ning on nõu ja jõuga ikka ja jälle abiks!Lisaks täname tublisid toetajaid, kes meile lisaks hingetoidule ka päris toitu aitasid hankida. Nii et suured tänud ka OÜ-le Cristella, Sirje Tobrelutsule ning Jaanus Trollale!