EKSAMID JA TASEMETÖÖD

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi loodusõpetuse tasemetöö (elektrooniliselt) toimub 2. oktoober 2018 (I kooliastme tulemuste hindamine)

7. klassi loodusõpetuse tasemetöö (elektrooniliselt) toimub 25. september 2018 (II kooliastme tulemuste hindamiseks)

  •   3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1)eesti keel (paberil) – 8. mai 2019. a;
2)matemaatika (paberil) – 15. mai 2019. a.

  •   6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1)eesti keel (elektrooniliselt) – 14. mai 2019. a;
2)matemaatika (elektrooniliselt) – 21. mai 2019. a;

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik, suuline) – 13. juuni 2019. a;

 Vastu võetud 17.05.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.