EKSAMID JA TASEMETÖÖD

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  •   3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1)eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2)matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

  •   6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1)eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2)matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

 Vastu võetud 17.05.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.