Põlva valla haridusvõrgustiku korrastamine

Seoses Põlva valla haridusvõrgu ümberkorraldamisega on toimunud mitmeid kohtumisi. Viimane neist leidis aset 15. jaanuaril 2024 Tilsi koolis. Tilsi õpetajad, hoolekogu ja vanemad said kokku vallavanema ja abivallavanemaga. Sellel koosviibimisel esitasid kõik osapooled oma argumendid. Tilsi koolipere ja kogukond on seda meelt, et Tilsi kool on  kogukonna süda. Seega on oluline, et see oma traditsioonidega ning õpilaskeskse lähenemisega kool jääks põhikooliks.

Viimase aja sündmuste valguses on hoolekogu eestvedamisel valminud dokument „Tilsi Põhikooli hoolekogu ja õpetajate ühised seisukohad ning ettepanekud Põlva valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kohta“.  Nende põhimõtete ja ettepanekutega on kõigil Tilsi koolipere liikmetel ja Tilsi kooli sõpradel võimalik siin ka tutvuda.

Tilsi-PK-ettepanekud-ja-seiskuhad-haridusvorgu-korrastamise-kohta-1.pdf

Lisa-1.-Tilsi-PK-hoolekogu-seisukohad-ettepanekud-1.pdf

Lisa-2.-Tilsi-PK-opetajate-arvamus-1.pdf