PÄEVAKAVA

Tilsi Põhikooli päevakava 2021/2022. õa

1.8.15-9.00
2.9.10-9.55
3.10.05-10.50
 10.50-11.15 1.-9.kl. SÖÖGIVAHETUND
4.11.15-12.00
5.12.10-12.55
6.13.05-13.50
 13.50-14.00 Pikapäevarühma oode
7.14.00-14.45