PIKAPÄEVARÜHM

Käskkirja 17.09.2013 nr 1-2(13)/4 lisa

 TILSI PÕHIKOOLI PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA                                 

Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale.

Lapsevanem vastutab, et õpilane täidab pikapäevarühma töökorraldust ja päevakava.

Pikapäevarühma kasvataja tagab pedagoogilise toe ja juhendamise.

Pikapäevarühma töökorraldusest ja päevakava rikkumisest (nt õpilase omavolilisest lahkumisest)

teavitab pikapäevarühma kasvataja lapsevanemat telefoni kaudu (kui telefonitsi ei saa kätte, siis kirjutab õpilaspäevikusse või ekooli).

Kooli kodukorra rikkujatele kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses  ettenähtud mõjutusvahendeid.

1. Pikapäevarühma töö kestab koolipäevadel:

E,T, N ja R kella 12.00-15.15,

K kella 12.00-15.45.

Pikapäevarühm toimub Tilsi koostöökeskuse II korruse ruumis

2. Pikapäevarühma õpilased täidavad kooli kodukorda.

            Pikapäevarühmas õpilane

·  tegeleb koduste ülesannete täitmisega

·  küsib vajadusel abi kasvatajalt, osaleb huviringide töös

·  võib saada toitlustatud teistkordselt (oode), toidukord maksab 0.50€

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal,

kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga.

3. Ajakava:

11.55-12.00 –                           kogunemine pikapäevaklassis

12.00-12.45 –                           kehaliselt aktiivne tegevus vastavalt ilmale õues või ruumis

12.45-12.55 –                           vahetund

12.55­-13.40 –                           õppimine, vaba tegevus klassis, osalemine huviringide töös

13.40-13.50 –                           oode

13.50-14.35 –                           õppimine, arendavad tegevused klassis, osalemine huviringide töös, õpetajate

                                                 konsultatsioonid

14.35-14.45 –                           vahetund

14.45-15.15  –                          õpitu kordamine, õppetükkide kontrollvastamine

14.50   (K: 15.40)                    bussiring

15.00-15.15 (K: 15.45)           koolipäeva lõpetamine, tegevuskoha korrastamine, õpilaste koju ja bussi peal suunamine